Mať menej, žiť zodpovednejšie

Mať menej, žiť zodpovednejšie

V dobe informačnej, ako sa dnešku hovorí, sme svedkami toho, že sa opäť zásadne menia všetky istoty, ktorých sa ľudia dosiaľ držali. Zoberme si za príklad množstvo informácií, na ktoré denne narazíme: ani najvýkonnejší jednotlivec nie je schopný ich spracovať všetky....