SÉRIA BLOGOV: ZODPOVEDNE VOČI PRÍRODE

SÉRIA BLOGOV: ZODPOVEDNE VOČI PRÍRODE

Upracme si Spišskú !

Upracme si Spišskú !

Je sobota 9:00 ráno. Vstávam a dúfam v dobré počasie. Stačilo by počasie bez dažďa, aby sa mohla uskutočniť plánovaná upratovacia akcia v prímestských častiach Spišskej Novej Vsi. Vyzeralo to nádejne, kým sa o 9:30 nespustil dážď. Nevadí, pár dni neskôr bol sviatok a...

preèítajte si viac
Pozri sa na seba. Toto je človek, ktorý sa zmenil

Pozri sa na seba. Toto je človek, ktorý sa zmenil

Päť jednoduchých spôsobov, ako pomôcť miestu, ktoré vidíš z okna. S každým z nich možno začať ihneď. Povedz nie tomu, čo nepotrebuješ alebo nechceš, a venuj svoju pozornosť tomu, čo je pre teba dôležité. Zníž spotrebu tam, kde sa dá, a uspor. Používaj...

preèítajte si viac
Ohni priamku spotreby do kruhu

Ohni priamku spotreby do kruhu

Niet domácnosti, v ktorej by nevznikal kuchynský odpad. Práve ten tvorí percentuálne jednu z najobjemnejších zložiek celkového odpadu, ktorý vyprodukujeme. Ak však vieme, ako s ním naložiť, z jeho množstva vôbec nemusíme mať hlavu v smútku. Dobrým základom...

preèítajte si viac
Triediš? Mysli!

Triediš? Mysli!

Kým v predchádzajúcich blogoch sme sa zaoberali tým, ako predísť vzniku odpadu, tentokrát sa dostávame k tomu, čo s ním, ak už vznikne. Aj vtedy, ak odmietneme, čo nepotrebujeme, znížime svoju spotrebu či pre odpad sami nápadito nájdeme nové...

preèítajte si viac
Odpad, ktorý plodí nápady

Odpad, ktorý plodí nápady

Poznáte to: dojete zmrzlinu, plastovú krabicu sa chystáte odhodiť a v tom vás zarazí mama alebo babka – „Nevyhadzuj to, však sa to zíde!“ Čo na tom, že plastových škatuliek, téglikov a nádobiek sú už plné dve skrinky, „raz sa to môže hodiť“. Pravdepodobne...

preèítajte si viac
Koľko predmetov to vlastne potrebujeme?

Koľko predmetov to vlastne potrebujeme?

Medzi vyznávačmi minimalizmu koluje internetová výzva. Spočíva v zbavení sa všetkého nepotrebného, až kým človeku neostane posledných sto vecí, ktoré považuje za najdôležitejšie. Ak by sme počítali všetky predmety v domácnosti, od kovových...

preèítajte si viac
Mať menej, žiť zodpovednejšie

Mať menej, žiť zodpovednejšie

V dobe informačnej, ako sa dnešku hovorí, sme svedkami toho, že sa opäť zásadne menia všetky istoty, ktorých sa ľudia dosiaľ držali. Zoberme si za príklad množstvo informácií, na ktoré denne narazíme: ani najvýkonnejší jednotlivec nie je schopný ich...

preèítajte si viac