Kým v predchádzajúcich blogoch sme sa zaoberali tým, ako predísť vzniku odpadu, tentokrát sa dostávame k tomu, čo s ním, ak už vznikne. Aj vtedy, ak odmietneme, čo nepotrebujeme, znížime svoju spotrebu či pre odpad sami nápadito nájdeme nové využitie, nevyhneme sa veciam, s ktorými sa nedá robiť nič iné, než sa ich zbaviť. Ak ide o nerozložiteľný odpad, prvou možnosťou by mala byť recyklácia.

koše na triedenie odpadu

Keď sa hovorí o recyklácii, často sa tento termín používa nepresne. Zvykneme hovoriť, že doma recyklujeme, v skutočnosti však odpad len triedime. Stáva sa tak surovinou, ktorá sa odváža, odpredáva ďalším spracovateľom a až tí ju recyklujú, menia na nový materiál. Naša zodpovednosť je však stále veľká – aby celý tento proces mohol prebehnúť, musíme odpad triediť starostlivo. Zahŕňa to nielen znalosť toho, aký materiál patrí do akej zbernej nádoby, ale aj to, v akom stave sa do nej môže dostať.

Väčšina bežných odpadových materiálov môže byť zrecyklovaná, nie však všetky. Príkladom na to, čo do nádob na triedený odpad nepatrí, sú napríklad hárky papiera s kovovými spinkami, ktoré je potrebné vopred odstrániť, alebo silne znečistený či mastný materiál. Počuli ste už o prípade, kedy smetiari vsypali obsah kontajnera s plastmi do smetiarskeho vozu spolu so zmiešaným odpadom? Nemuselo ísť o nedbanlivosť smetiarov: občas sa totiž stane, že sa do kontajnera dostane natoľko znečistený materiál, že znehodnotí aj ostatný odpad a ten sa tak stane bezcenným. Pri triedení je preto potrebné dbať na to, aby bol napr. sklenený či plastový odpad aspoň opláchnutý a zbavený najhrubších nečistôt.

Na stránkach vývozcu je dobré sa informovať, kam patrí aký typ odpadu. Kým v jednom meste sa napríklad tetrapaky môžu odoberať spolu s plastmi a kovmi, v inom na tetrapaky ponúkajú samostatné nádoby. Informácie o tom, aký typ odpadu do tej-ktorej nádoby patrí či nepatrí, sa často nachádzajú aj priamo na kontajneri.

Nie je náhodou, že recykláciu spomíname až v druhej polovici našej série blogov. Kým predchádzajúce texty boli venované tomu, ako zaistiť, aby odpad vôbec nevznikal, triedenie a recyklácia sa zaoberajú už tým, čoho sa potrebujeme zbaviť. Aj keď je recyklácia stále šetrnejšia než skládkovanie či spaľovanie odpadu, nie je bez nákladov na transport či spracovanie. Ako im predísť? Jednoducho: stačí sa pokúsiť využiť aspoň jednu z možností predchádzaniu vzniku odpadu, než sa čosi rozhodneme vyhodiť do koša. Ak doň však čosi nepotrebné napokon aj tak poputuje, vždy by sme sa mali uistiť, že ide o tú „správnu“ farbu.

Práve ste dočítali piatu zo siedmych častí našej prvej série blogov. V nasledujúcich blogoch si priblížime ďalšie spôsoby, ako sa správať environmentálne zodpovedne a osvojiť si komplexne udržateľný životný štýl. Vaše skúsenosti, názory a postrehy sú vítané v diskusii pod blogom.

Martin Makara

Cannature