Prirodzenou vlastnosťou ľudí je ochota pomáhať. Radi dávame – pozornosť, čas či prostriedky vtedy, ak vieme, že naša pomoc je potrebná, a obzvlášť, ak máme osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorým pomáhame. Pozrite sa z okna: nezáleží na tom, či bývate v meste...

preèítajte si viac